Přehled legislativy EU

< | 1 | 2 | 3 | 4 |

Strana 1 z 4, zobrazeno 20 záznamů z celkových 71, záznamy 1 až 20

16. 11. 2017 — Nařízení komise (EU) č. 2017/1990 (Úřední věstník EU - L 291 - publikován dne 9. listopadu 2017),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard  (IAS) 7 (platnost dnem 29. listopadu 2017). Český překlad zde.

16. 11. 2017 — Nařízení komise (EU) č. 2017/1989 (Úřední věstník EU - L 291 - publikován dne 9. listopadu 2017),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard (IAS) 12 (platnost dnem 29. listopadu 2017). Český překlad zde.

16. 11. 2017 — Nařízení komise (EU) č. 2017/1988 (Úřední věstník EU - L 291 - publikován dne 9. listopadu 2017),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 4 (platnost dnem 29. listopadu 2017). Český překlad zde.

16. 11. 2017 — Nařízení komise (EU) č. 2017/1987 (Úřední věstník EU - L 291 - publikován dne 9. listopadu 2017),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 15 (platnost dnem 29. listopadu 2017). Český překlad zde.

16. 11. 2017 — Nařízení komise (EU) č. 2017/1986 (Úřední věstník EU - L 291 - publikován dne 9. listopadu 2017),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 16 (platnost dnem 29. listopadu 2017). Český překlad zde.

23. 5. 2017 — Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/827 (Úřední věstník EU - L 129 - publikován dne 19. května 2017),

kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (platnost dnem 19. května 2017, použije se od 1. ledna 2017). Český překlad zde.

22. 12. 2016 — Směrnice Rady (EU) č. 2016/2258 (Úřední věstník EU - L 342 - publikován dne 16. prosince 2016),

kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (platnost dnem 16. prosince 2016). Český překlad zde.

2. 12. 2016 — Nařízení komise (EU) č. 2016/2067 (Úřední věstník EU - L 323 - publikován dne 29. listopadu 2016),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 9 (platnost dnem 19. prosince 2016). Český překlad zde.

4. 11. 2016 — Nařízení komise (EU) č. 2016/1905 (Úřední věstník EU - L 295 - publikován dne 29. října 2016),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 15 (platnost dnem 18. listopadu 2016). Český překlad zde.

29. 9. 2016 — Nařízení komise (EU) č. 2016/1703 (Úřední věstník EU - L 257 - publikován dne 23. září 2016),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetní výkaznictví (IFRS) 10 a 12 a mezinárodní účetní standard (IAS) 28 (platnost dnem 26. září 2016). Český překlad zde.

22. 7. 2016 — Směrnice Rady (EU) č. 2016/1164 (Úřední věstník EU - L 193 - publikován dne 19. července 2016),

kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (platnost dnem 13. srpna 2016). Český překlad zde

31. 5. 2016 — Směrnice Rady (EU) č. 2016/856 (Úřední věstník EU - L 142 - publikován dne 31. května 2016),

kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, poku jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (platnost dnem 1. června 2016). Český překlad zde.

30. 12. 2015 — Nařízení komise (EU) č. 2015/2441 (Úřední věstník EU - L 336 - publikován dne 23. prosince 2015),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 27 (platnost dnem 26. prosince 2015). Český překlad zde.

23. 12. 2015 — Nařízení komise (EU) č. 2015/2406 (Úřední věstník EU - L 333 - publikován dne 19. prosince 2015),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 1 (platnost dnem 22. prosince 2015). Český překlad zde.

18. 12. 2015 — Nařízení komise (EU) č. 2015/2343 (Úřední věstník EU - L 330 - publikován dne 16. prosince 2015),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 5 a 7 a mezinárodní účetní standardy (IAS) 19 a 34 (platnost dnem 19. prosince 2015). Český překlad zde.

24. 11. 2015 — Nařízení komise (EU) č. 2015/2113 (Úřední věstník EU - L 306 - publikován dne 24. listopadu 2015),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy (IAS) 16 a 41 (platnost dnem 27. listopadu 2015). Český překlad zde.

20. 11. 2015 — Směrnice Rady (EU) č. 2015/2060 (Úřední věstník EU - L 301 - publikován dne 18. listopadu 2015),

kterou se zrušuje směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (platnost dnem 8. prosince 2015). Český překlad zde.

12. 6. 2015 — Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 (Úřední věstník EU - L 141 - publikován dne 5. června 2015),

o insolvenčním řízení (platnost dnem 25. června 2015, použije se od 26. června 2017 s výjimkami). Český překlad zde.

13. 1. 2015 — Nařízení komise (EU) č. 2015/29 (Úřední věstník EU - L 5 - publikován dne 9. ledna 2015),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 19 (platnost dnem 12. ledna 2015). Český překlad zde.

13. 1. 2015 — Nařízení komise (EU) č. 2015/28 (Úřední věstník EU - L 5 - publikován dne 9. ledna 2015),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2, 3 a 8 a mezinárodní účetní standardy (IAS) 16, 24 a 38 (platnost dnem 12. ledna 2015). Český překlad zde.

< | 1 | 2 | 3 | 4 |
Skočit na začátek