Přehled nových právních předpisů

Právní předpisy si lze prohlédnout na internetových stránkách Ministerstva vnitra, které zveřejňuje stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. 

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5...30 | 31 |

Strana 1 z 31, zobrazeno 20 záznamů z celkových 601, záznamy 1 až 20

25. 1. 2018 — Vyhláška č. 12/2018 Sb. (částka č. 8 - rozeslána dne 24. ledna 2018),

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 24. ledna 2018 s výjimkou). Text vyhlášky zde.                                                                  

18. 1. 2018 — Nález Ústavního soudu č. 8/2018 Sb. (částka č. 5 - rozeslána dne 16. ledna 2018),

ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení. Text Nálezu zde.                                                                 

27. 12. 2017 — Vyhláška č. 463/2017 Sb. (částka č. 167 - rozeslána dne 22. prosince 2017),

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.

27. 12. 2017 — Vyhláška č. 457/2017 Sb. (částka č. 164 - rozeslána dne 21. prosince 2017),

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.

21. 12. 2017 — Vyhláška č. 443/2017 Sb. (částka č. 158 - rozeslána dne 15. prosince 2017),

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.

21. 12. 2017 — Vyhláška č. 442/2017 Sb. (částka č. 158 - rozeslána dne 15. prosince 2017),

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.

21. 12. 2017 — Vyhláška č. 441/2017 Sb. (částka č. 158 - rozeslána dne 15. prosince 2017),

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.

13. 12. 2017 — Vyhláška č. 411/2017 Sb. (částka č. 146 - rozeslána dne 7. prosince 2017),

kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.

7. 12. 2017 — Vyhláška č. 401/2017 Sb. (částka č. 142 - rozeslána dne 30. listopadu 2017),

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.

1. 12. 2017 — Vyhláška č. 398/2017 Sb. (částka č. 139 - rozeslána dne 29. listopadu 2017),

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.                                  

1. 12. 2017 — Vyhláška č. 397/2017 Sb. (částka č. 139 - rozeslána dne 29. listopadu 2017),

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.

1. 12. 2017 — Vyhláška č. 396/2017 Sb. (částka č. 139 - rozeslána dne 29. listopadu 2017),

kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.                                                                 

29. 11. 2017 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71/2017 Sb.m.s. (částka č. 37 - rozeslána dne 29. listopadu 2017),

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (platnost od 1. ledna 2017). Text Sdělení zde.                                                                

16. 11. 2017 — Nařízení vlády č. 376/2017 Sb. (částka č. 132 - rozeslána dne 14. listopadu 2017),

o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb (účinnost dnem 14. listopadu 2017). Text nařízení vlády zde.

16. 11. 2017 — Zákon č. 370/2017 Sb. (částka č. 129 - rozeslána dne 13. listopadu 2017),

o platebním styku (účinnost dnem 13. ledna 2018). Text zákona zde.

16. 11. 2017 — Zákon č. 368/2017 Sb. (částka č. 128 - rozeslána dne 7. listopadu 2017),

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text zákona zde. 

23. 10. 2017 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2017 Sb.m.s. (částka č. 32 - rozeslána dne 12. října 2017),

o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech (platnost dnem 14. září 2017). České znění Dohody zde.

26. 9. 2017 — Zákon č. 310/2017 Sb. (částka č. 106 - rozeslána dne 19. září 2017),

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. června 2018). Text zákona zde.                                                                 

26. 9. 2017 — Vyhláška č. 306/2017 Sb. (částka č. 104 - rozeslána dne 19. září 2017),

o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (účinnost dnem 19. září 2017). Text vyhlášky zde.                                                                 

26. 9. 2017 — Zákon č. 305/2017 Sb. (částka č. 104 - rozeslána dne 19. září 2017),

kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 19. září 2017). Text zákona zde.                                  

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5...30 | 31 |
Skočit na začátek