Přehled nových právních předpisů

Právní předpisy si lze prohlédnout na internetových stránkách Ministerstva vnitra, které zveřejňuje stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. 

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5...29 | 30 |

Strana 1 z 30, zobrazeno 20 záznamů z celkových 584, záznamy 1 až 20

26. 9. 2017 — Zákon č. 310/2017 Sb. (částka č. 106 - rozeslána dne 19. září 2017),

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. června 2018). Text zákona zde.                                                                 

26. 9. 2017 — Vyhláška č. 306/2017 Sb. (částka č. 104 - rozeslána dne 19. září 2017),

o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (účinnost dnem 19. září 2017). Text vyhlášky zde.                                                                 

26. 9. 2017 — Zákon č. 305/2017 Sb. (částka č. 104 - rozeslána dne 19. září 2017),

kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 19. září 2017). Text zákona zde.                                  

5. 9. 2017 — Vyhláška č. 274/2017 Sb. (částka č. 95 - rozeslána dne 28. srpna 2017),

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.                                                                  

5. 9. 2017 — Vyhláška č. 273/2017 Sb. (částka č. 95 - rozeslána dne 28. srpna 2017),

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text vyhlášky zde.                                                                 

25. 8. 2017 — Zákon č. 259/2017 Sb. (částka č. 90 - rozeslána dne 18. srpna 2017),

kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. ledna 2018). Text zákona zde.                                                               

21. 8. 2017 — Zákon č. 254/2017 Sb. (částka č. 89 - rozeslána dne 18. srpna 2017),

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. září 2017). Text zákona zde.                                                                  

21. 8. 2017 — Zákon č. 250/2017 Sb. (částka č. 89 - rozeslána dne 18. srpna 2017),

o elektronické identifikaci (účinnost dnem 1. července 2018). Text zákona zde.

30. 6. 2017 — Vyhláška č. 190/2017 Sb. (částka č. 69 - rozeslána dne 30. června 2017),

k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele) - (účinnost dnem 1. července 2017). Text vyhlášky zde.

16. 6. 2017 — Zákon č. 170/2017 Sb. (částka č. 61 - rozeslána dne 16. června 2017),

kterým se mění některé zákony v oblasti daní (účinnost dnem 1. července 2017). Text zákona zde.

23. 5. 2017 — Zákon č. 148/2017 Sb. (částka č. 52 - rozeslána dne 21. května 2017),

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. února 2018). Text zákona zde.                                                                 

3. 4. 2017 — Zákon č. 92/2017 Sb. (částka č. 36 - rozeslána dne 30. března 2017),

kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní (účinnost dnem 1. dubna 2017). Text zákona zde.                                                                 

7. 3. 2017 — Zákon č. 64/2017 Sb. (částka č. 21 - rozeslána dne 6. března 2017),

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost dnem 1. července 2017). Text zákona zde.

22. 2. 2017 — Nález Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. (částka č. 13 - rozeslána dne 15. února 2017),

ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Text nálezu zde.                               

20. 2. 2017 — Zákon č. 33/2017 Sb. (částka č. 11 - rozeslána dne 14. února 2017),

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. března 2017). Text zákona zde.                                                                  

25. 1. 2017 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 5/2017 Sb.m.s. (částka č. 3 - rozeslána dne 25. ledna 2017),

o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (platnost dnem 21. prosince 2016). Text Smlouvy zde.                                                                  

4. 1. 2017 — Vyhláška č. 463/2016 Sb. (částka č. 186 - rozeslána dne 30. prosince 2016),

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2017). Text vyhlášky zde.

30. 12. 2016 — Zákon č. 462/2016 Sb. (částka č. 185 - rozeslána dne 30. prosince 2016),

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2017). Text zákona zde.

30. 12. 2016 — Zákon č. 460/2016 Sb. (částka č. 185 - rozeslána dne 30. prosince 2016),

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (účinnost dnem 28. února 2017 s výjimkami). Text zákona zde.

30. 12. 2016 — Zákon č. 458/2016 Sb. (částka č. 185 - rozeslána dne 29. prosince 2016),

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - (účinnost dnem 13. ledna 2017). Text zákona zde.                                                                 

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5...29 | 30 |
Skočit na začátek