Aktuální nabídka seminářů Komory

Nájem a pacht podle NOZ (nemovitosti, prostory k podnikání, byty)

Termín: 16. 4. 2014
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
budova SČMVD
Cena: 1590 Kč (2090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Budova SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1 (vchod z Jindřišské ulice).

Lektoři

JUDr. Adam Zítek, Ph.D. - advokát, VŠ pedagog.

Program

  • nájem, pacht podle NOZ, přechodná ustanovení,
  • vztah NOZ k předchozí legislativě,
  • základní ustanovení o nájmu pro bydlení podle NOZ,
  • nájemné za byt a jiné platby s nájmem spojené,
  • práva a povinnosti nájemce a pronajímatele,
  • zvláštní druhy nájmu (družstevní byty, služební byty a byty zvláštního určení),
  • zvláštní ustanovení o nájmu prostor sloužících k podnikání,
  • práva a povinnosti nájemce a pronajímatele prostor sloužících k podnikání,
  • pachtovní smlouvy (vč. pachtu závodu, zemědělského pachtu),
  • diskuse

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek