Aktuální nabídka seminářů Komory

DPH 2014 v praxi vč. účetních souvislostí

Termín: 11. 4. 2014
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord
Cena: 1173 Kč (1415 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava - Zábřeh. Spojení zde.

Lektoři

Ing. Dagmar Fitříková - daňová poradkyně,
Ing. Dagmar Procházková - auditorka. 

Program

 • rekapitulace provedených změn platných pro rok 2014.
 • daňové doklady v roce 2014, účetní doklad (pravidla fakturace, daňový a účetní doklad, typy daňových dokladů, zásada věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňového dokladu, doplňování údajů na přijatých dokladech ve vazbě na jejich zaúčtování),
 • institut ručení za nezaplacenou daň,
 • přenos daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací,
 • podání  dodatečných daňových přiznání (důvody pro podání dodatečných daňových přiznání k DPH, časové posuny při uplatnění DPH, postup při opravě chyb z hlediska DPH na příkladech, změny v oblasti oprav chyb minulých účetních období v účetnictví),
 • pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně (rozsah a výše nároku na odpočet daně vč. doporučeného postupu při zaúčtování uplatněného nároku, časové hledisko pro uplatnění nároku na odpočet daně, prokazování nároku na odpočet daně),
 • „manažerská vozidla“ (postup při uplatnění odpočtu daně při pořízení dlouhodobého majetku využívaného i pro jiné účely než související s ekonomickou činností ve vazbě postup při zaúčtování),
 • finanční bonusy, nepřímé bonusy a skonta v roce 2014 (postup při uplatnění DPH  při poskytování množstevních rabatů, nepřímých bonusů a skont za platbu před lhůtou splatnosti, včetně doporučeného postupu při zaúčtování),
 • inventarizační rozdíly – z pohledu DPH a daně z příjmů, včetně doporučeného postupu při zaúčtování, stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, související judikatura NSS a SDEU,
 • fakturace v cizí měně v tuzemsku a ve vztahu k zahraničí (tuzemské a zahraniční  obchodní transakce realizované v cizí měně, pořízení a dodání zboží v rámci EU, postup při přepočtu cizí měny pro účely  DPH ve vybraných případech vč. doporučeného postupu při zaúčtování),
 • diskuze

Seminář je obsazen !

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 nebo (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek