Aktuální nabídka seminářů Komory

Změny v daňové legislativě (DPH, daně z příjmů)

Termín: 18. 1. 2016
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Brno
Hotel Omega
Cena: 1590 Kč (2090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Hotel Omega - Křídlovická 19 b, Brno. Spojení zde.

Lektoři

Ing. Jiří Klíma - daňový poradce.

Program

  • kontrolní hlášení, problematické oblasti, novinky,
  • DPH u nemovitostí,
  • novinky v zákoně o daních z příjmů,
  • bezúročné a úročené půjčky a jejich dopady,
  • bezúplatné příjmy v DP,
  • opravné položky a rezervy 2016,
  • oblast hmotného a nehmotného majetku,
  • diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Při současném přihlášení na seminář "Novinky v účetnictví 2016" dne 15. prosince 2015 bude celkové vložné sníženo o 400,- Kč.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 739 245 846, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek