Aktuální nabídka seminářů Komory

Sestavení daňového přiznání právnických osob za rok 2015

Termín: 5. 2. 2016
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 1463/5
Cena: 1590 Kč (2090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

Ing. Helena Ludvíková - certifikovaná účetní, daňová poradkyně.

Program

  • účtování chyb a oprav dle § 15a vyhlášky 500/2002 Sb., pro podnikatele 2015,
  • dvoukolejnost daňové úpravy pohledávek a závazků – splatnost, promlčení apod.,
  • tvorba opravných položek a rezerv po změnách legislativy, odpisy pohledávek 2015,
  • daňové dopady neuhrazených závazků 2015,
  • nové účetní případy ve vazbě na odklon daňové úpravy od účetních postupů v r. 2015 v oblasti dlouhodobého majetku - věcná břemena, nehmotný majetek, právo stavby,
  • diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd).

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 739 245 846, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek