Aktuální nabídka seminářů Komory

DPFO a náročnější případy v daňové evidenci

Termín: 4. 3. 2016
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 1463/5
Cena: 1690 Kč (2190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

RNDr. Petr Beránek - daňový poradce.

Program

 • zdaňované příjmy a jejich rozdělení do § 6 – 10,
 • pojem podnikání v roce 2015,
 • prodeje bytů a nemovitostí z hlediska daně z příjmu a DPH,
 • prodeje automobilů z hlediska daně z příjmu a DPH,
 • povinnost podat přiznání,
 • výdaje jako položky snižující základ daně,
 • zdanění manželů a rodinných podniků,
 • odčitatelné položky (dary a další) a slevy na dani,
 • jak legálně optimalizovat daň a nejčastější chyby při optimalizaci,
 • nákupy na leasing a na úvěr,
 • cizí měny v DE,
 • dlouhodobý nehmotný majetek,
 • přechod na vykazování paušálem a zpět,
 • zařazování a vyřazování z obchodního majetku,
 • přerušení podnikání,
 • diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd).

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 739 245 846, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek