Aktuální nabídka seminářů Komory

Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Termín: 7. 3. 2016
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 1463/5
Cena: 1890 Kč (2390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

Marek Reinoha - poradce v oblasti cel a unijního obchodu.

Program

Zboží

 • definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění,
 • definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění,
 • problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
  • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH,
  • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH,
  • dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady,
  • dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH – místo zdanitelného plnění, daňové doklady,
  • pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň,
  • dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů,
  • konsignační sklady,
  • praktické příklady obchodních operací. 
 • definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění,
 • problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím
  • uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží,
  • praktické příklady obchodních operací.

Služby

 • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH,
 • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady,
 • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady,
 • poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH,
 • poskytování služeb za třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH,
 • praktické příklady poskytování různých typů služeb.

Diskuse

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd).

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 739 245 846, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek