Aktuální nabídka seminářů Komory

IFRS 16 aneb dovedeme si představit, co přinese vykazování nájmu v aktivech?

Termín: 28. 3. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 12:30 hod.
Místo konání: Praha
Anglická 140/20
Cena: 1980 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3 hodin

Spojení

Prostory LTA Tax s.r.o., Anglická 140/20. Praha 2.

Lektoři

Ing. Alice Šrámková - účetní expertka (členka KCÚ), daňová poradkyně.

Program

Největší dopad standardu IFRS 16 Leasingy pocítí nájemci. Pod pojem „leasing“ totiž spadá i běžný, operativní nájem. Tedy i nájem nebytových prostor, což je situace, kterou má řada společností. Až na některé výjimky budou nájemci povinní vykazovat veškerá aktiva a závazky související s nájmem v rozvaze. Kromě nutné (a často nákladné) změny účetních systémů to bude mít dopad i na klíčové finanční ukazatele, jako je např. EBITDA. Dopad standardu je tedy potřeba včas dobře promyslet, a vysvětlit akcionářům, věřitelům, investorům a dalším uživatelům. 
Standard IFRS 16 je účinný od 1. ledna 2019. Je možné jej aplikovat i dříve, pokud společnost zároveň začne používat i standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. 

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného je drobné občerstvení. Ve spolupráci s Akademií daní a účetnictví.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek