Archiv seminářů Komory

Hospodářský rok

Termín: 3. 11. 2017
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 1463/5
Cena: 1890 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

RNDr. Petr Beránek - daňový poradce.

Program

 • daňové důsledky účtování v hospodářském roce u právnických osob,
 • přechod mezi kalendářním rokem a hospodářským rokem,
 • přechodné období delší a kratší než 12 měsíců,
 • aplikace jednotlivých ustanovení na přechodné období a na hospodářský rok
  • daňové odpisy jednotlivých druhů majetku,
  • tvorba opravných položek a rezerv,
  • využití daňové ztráty,
  • využití odčitatelných položek,
  • slevy na dani při zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností,
  • použití legislativy platné ke dni…,
  • použití sazby daně,
 • metodika zdanění fyzických osob účtujících v hospodářském roce,
 • přechodná období pro fyzické osoby,
 • použití hospodářského roku při daňové optimalizaci,
 • diskuse.

Seminář je zrušen.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 739 245 846, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek