Archiv seminářů Komory

Aktuality pro mzdové účetní

Termín: 22. 6. 2017
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 1463/5
Cena: 1590 Kč (2190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

PhDr. Dagmar Kučerová - certifikovaná účetní, specialistka na mzdové účetnictví.

Program

  • zákoník práce pro mzdové účetní - důležité nastávající změny pro mzdové účetní z oblasti pracovního práva a odměňování, změny po připomínkovém řízení a pozměňovacích návrzích, úpravy týkající se zavedení institutu vrcholových řídících zaměstnanců, výkonu jiné práce, dohod konaných mimo pracovní poměr, harmonogramu směn, odpočinku, srážek ze mzdy (aktuální výklady k pořadí pohledávek), stanovení průměrného výdělku (včetně průměrného výdělku u dohod konaných mimo pracovní poměr), doručování, zápočtového listu, práce z domova, 
  • zákon o inspekci práce - aktuální změny, navýšení sankcí za některé správní delikty apod.,
  • zákon o zaměstnanosti – dvě důležité novely, které přináší změny v oblasti vedení evidence při zaměstnávání zahraničních pracovníků, nekolidujícího zaměstnání a dohod o provedení práce, příspěvků na společensky účelná pracovní místa a náhradního plnění,
  • zákon o daních z příjmů - účinnost změn – především u zvýšení daňového zvýhodnění, doložení penzijního připojištění a ostatních novinek vztahu k zúčtování daní,
  • zdravotní pojištění - změny v Hromadném oznámení zaměstnavatele,
  • změny v oblasti srážek ze mzdy – závazky zaměstnanců, aktuální vyjádření institucí k pořadí při exekucích a dohodách o srážkách ze mzdy, součinnost zaměstnavatele (především zasílání čísla účtu), odstupné podle nových podmínek (po aktuálním soudním rozhodnutí). 
  • zákon o státní sociální podpoře -  změny v soustavné přípravě na budoucí povolání, rodičovský příspěvek, aktuální pozměňovací návrh - zvýšení daňového zvýhodnění  na první dítě atd.
  • další novinky a aktuální právní výklady, aktuální změny v sociálních a nemocenských dávkách, účinnost zákona o státní sociální podpoře -  především změny v soustavné přípravě na budoucí povolání,
  • diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek