Archiv seminářů Komory

Souběžně se také koná:

Jednání výboru KCÚ
[více informací]

Sankce ze zákona o účetnictví. Nový zákon o přestupcích.

Termín: 10. 10. 2017
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 1463/5
Cena: 1990 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

Mgr. Ing. Magdalena Králová - účetní expertka a daňová poradkyně. Viceprezidentka Svazu účetních a předsedkyně dozorčí komise KCÚ.

Program

 • odpovědnost za vedení účetnictví,
 • právní úprava sankcí ze zákona o účetnictví,
 • konkrétně ke skutkovým podstatám – s použitím aktuální judikatury:
  • nevedení účetnictví,
  • nesestavení účetní závěrky, sestavení účetní závěrky, která neobsahuje všechny části,
  • nepoužití IFRS a správní delikty konsolidující účetní jednotky,
  • vedení účetnictví v rozporu s věrným obrazem,
  • vedení účetnictví nikoli správného,
  • neověření účetní závěrky auditorem a nezveřejnění účetní závěrky,
  • nesestavení účetních výkazů za Českou republiku, nepředání do systému účetních informací,
  • neuschování účetních záznamů.
 • daňová evidence a sankce, sankce dle daňového řádu, daň podle pomůcek jako specifický důsledek nesprávného účetnictví,
 • přestupkový zákon:
  • působnost,
  • příslušnost k ukládání sankcí ze zákona o účetnictví,
  • pojem přestupek, pokračující, trvající, hromadný přestupek, přípustné riziko,
  • promlčení, přechod odpovědnosti,
  • řízení o přestupku, rozhodnutí, opravné prostředky,
  • určení výše sankce.
 • aplikace přestupkový zákon vs. správní řád vs. sankční ustanovení zákona o účetnictví,
 • další správní sankce v účetní praxi,
 • diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek