Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka 2017 a účetnictví podnikatelů ve vazbě na daňový balíček

Termín: 15. 12. 2017
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Masarykova kolej ČVUT
Cena: 1890 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 550/1, Praha 6. Spojení MHD: metro A - Dejvická.

Lektoři

Ing. Jana Pilátová - auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních České republiky.

Program

  • operace před uzavřením účetních knih (odpisy, opravné položky, rezervy , časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky splatná daň, odložemá daň),
  • účetní závěrka (zkušenosti z praxe při sestavování rozvyhy, výkazu uisku a ztráty, přílohy),
  • vazby mezi účetnictvím a daní z příjmů (podklady z účetnictví pro správné sestavení daňového přiznání, "sladění" analytických účtů s potřebami daní),
  • daňový balíček 2017 a dopady do účetnictví a vliv na účetní závěrku (vklady majetku do obchodní korporace a následný prodej obchodního podílu, změny v daňových odpisech hmotného a nehmotného majetku, daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku, vratitelný přeplatek na dani z příjmů atd.)

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek