Archiv seminářů Komory

Daně z příjmů aktuálně

Termín: 20. 12. 2017
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 1463/5
Cena: 1890 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

Mgr. Simona Hornochová - certifikovaná účetní, daňová poradkyně, náměstkyně ministra financí pro daně a cla v letech 2014 – 2015.

Program

Přehled nejdůležitějších změn v oblasti daní z příjmů  pro zdaňovací období 2017 a novinky pro rok 2018. I letošní rok přinesl několik novel zákona o daních z příjmů - nejrozsáhlejší byla součástí "daňového balíčku" (tato novela obsahuje nejen řadu technických úprav, ale i poměrně důležité změny v některých oblastech).
V průběhu semináře průřezově projdeme nejdůležitější úpravy v dani z příjmů právnických osob, zmíníme i změny u osob fyzických a u jednotlivých bodů prodiskutujeme jejich praktické dopady. Detailně se zaměříme i na přechodná ustanovení, která jsou tentokrát velmi důležitá pro správnou orientaci při odpovědi na otázku, na co a od kdy se nová úprava uplatní.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek