Archiv seminářů Komory

Mzdové účetnictví 2018 (více témat) - internátní školení

Termín: 11. - 13. 1. 2018
Termín — bližší informace zahájení dne 11. 1. v 10:30 hod.
Místo konání: Klášter Hradiště n. Jizerou
Hotel Malý pivovar
Cena: 5690 Kč (6990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

Hotel Malý pivovar, Klášter Hradiště nad Jizerou 22 (cca 15 km od Mladé Boleslavi).

Lektoři

PhDr. Dagmar Kučerovácertifikovaná účetní, specialistka na mzdové účetnictví,
Jaroslava Pfeilerová - správce daně na kontrolním oddělení Finančního úřadu ve Vsetíně, specialistka na zdaňování ve vztahu k zahraničí a na cestovní náhrady,
Mgr. Magdalena Vyškovskádaňová poradkyně, specialistka na oblast mezinárodního zdanění.

Program

čtvrtek

Mgr. Magdalena Vyškovská - zaměstnávání cizinců a vysílání 
pracovníků do zahraničí v případových studiích

 • zahraniční zaměstnanec a určení jeho daňové rezidence,
 • zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR/nebo v zahraničí,
 • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi,
 • souběžně vykonávaná práce občana EU v ČR a v EU a související povinnosti zaměstnavatele z pohledu daní z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění,
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho daňové důsledky pro uživatele,
 • přijetí studenta/důchodce z členského státu EU na práci do ČR,
 • jednatel v ČR a zaměstnanec v jiném členském státě EU,
 • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR,
 • situace rodinných příslušníků občanů EU vyslaných z ČR do EU,
 • zaměstnanec vyslaný z ČR do členského státu EU,
 • zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty,
 • solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů,
 • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR a řešení situace z pohledu zaměstnavatele,
 • další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají,
 • diskuse.

pátek

Jaroslava Pfeilerová - cestovní náhrady

 • cestovní náhrady na konkrétních příkladech - složitější případy (např. cestovní náhrady u zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod, přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance, vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí, náhrady zaměstnanců při použití jiného než služebního vozidla v ČR/v zahraničí, paušalizace, cestovní náhrady členů orgánů PO, judikatura, atd.),
 • novinky pro rok 2018,
 • diskuse.

pátek - sobota

PhDr. Dagmar Kučerová - novinky pro mzdové účetní

 • daňové změny od roku 2018 – nezdanitelné části, vyšší daňové zvýhodnění, tzv. daňový balíček – nové "Prohlášení k dani", srážková daň podrobně atd.,
 • minimální a zaručená mzda – změny nařízení vlády,
 • změny ve zdravotním pojištění – nové hodnoty, minimální vyměřovací základ, kategorie státních pojištěnců,
 • změny v sociálním pojištění – vyšší nemocenské, změny v DPP a zaměstnání malého rozsahu, nové nemocenské dávky (otcovská a dlouhodobé ošetřovné),
 • náhrada mzdy v roce 2018,
 • náhradní plnění za rok 2017 a změny pro rok 2018,
 • nová nezabavitelná částka v exekučních srážkách,
 • GDPR a ochrana osobních údajů z pohledu zaměstnavatele,
 • novela zákona o specifických zdravotních službách - změny v pracovnělékařských prohlídkách, pracovnělékařské posudky, atd.
 • novela zákona o státní sociální podpoře - zvýšený rodičovský přídavek a příspěvek,
 • nové tiskopisy, další změny ...,
 • diskuse.

 

Zahájení dne 11. ledna od 10:30 hod. (prezence od 10:00 hod.), ukončení dne 13. ledna po obědě.

Tři body v rámci motivačního programu.
 
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování v dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení, parkovné.
 
Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.
Skočit na začátek