Archiv seminářů Komory

Internátní školení - více témat (nejčastější hříchy v účetnictví, daňová kontrola, daně z příjmů)

Termín: 7. - 9. 12. 2017
Termín — bližší informace zahájení dne 7. 12. v 10:00 hod.
Místo konání: Bořetice
Hotel Kraví Hora
Cena: 5390 Kč (6790 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

Hotel Kraví Hora, Bořetice 461 (cca 45 km od Brna). Mapa a spojení zde. Parkování v areálu.

Lektoři

Bc. Lenka Dvořáková - certifikovaná účetní (členka KCÚ), daňová poradkyně,
Ing. Jiří Klíma - daňový poradce,
Mgr. Ing. Vít Křivánek - daňový poradce,
Ing. Igor Pantůček - daňový poradce, specialista na DPH.

Program

čtvrtek

Bc. Lenka Dvořáková - nejčastější hříchy v účetnictví

 • dopady chyb, změn metod, nepřesných odhadů,
 • časové rozlišení a rezervy,
 • problémy s cizí měnou,
 • operace ve vlastním kapitálu,
 • účtování dotací,
 • technické zhodnocení a opravy,
 • kontrolní mechanismy, metodika oprav, atd.
 • diskuse

pátek

Mgr. Ing. Vít Křivánek, Ing. Igor Pantůček - daňová kontrola v souvislosti s DPH a daní z příjmů

 • srovnání institutu daňové kontroly s ostatními postupy správce daně,
 • má daňová kontrola pro daňový subjekt i nějaká pozitiva?
 • kdy je správce daně oprávněn využít daňovou kontrolu a kdy jiný postup,
 • jaké další varianty kromě daňové kontroly mohou nastat,
 • zahájení daňové kontroly (nezákonně zahájená daňová kontrola a její dopady na daňové řízení, jak se bránit nezákonně zahájené kontrole, vliv zahájení kontroly na lhůty),
 • průběh daňové kontroly (proces dokazování, důkazní prostředky, svědecká výpověď, výzva k prokázání skutečností a s ní spojené přenášení tzv. důkazního břemene mezi správcem daně a daňový subjektem, jak efektivně prokazovat nárok na odpočet daně, daňově účinný náklad, co dělat v případě, že správce daně vyjádří pochybnosti o zapojení daňového subjektu do podvodného řetězce (podvod na DPH),
 • ukončování daňové kontroly, 
 • možnosti obrany při chybně vedené daňové kontrole ze strany správce daně,
 • judikatura,
 • zajišťovací příkazy,
 • diskuse 

sobota

Ing. Jiří Klíma - daně z příjmů 2018

 • nejvýznamnější změny u daní z příjmů pro zdaňovací období 2017 a pro rok 2018,
 • diskuse.

 

 

 

 

 

Zahájení dne 7. prosince od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 9. prosince po obědě.

Tři body v rámci motivačního programu.
 
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování v dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení, parkovné a doprovodný program.
 
Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.
Skočit na začátek