Archiv seminářů Komory

Účetní a daňové aktuality pro vybrané účetní jednotky

Termín: 18. 1. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 1463/5
Cena: 1890 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o

Lektoři

Ing. Simona Pacáková - auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně se specializací na neziskový sektor.

Program

Přehled nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 2018 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (zejména obce, příspěvkové organizace):

  • novela vyhlášky - povaha rozvahového účtu 319, obsah účtu 311 – odběratelé a 321 – dodavatelé, ocenění cenin na účtu 263 – ceniny, vykazování zápůjček, změny v obsahu Přílohy k účetní závěrce, fond privatizace, metoda oceňování souboru majetku, oceňování podmíněných aktiv a pasiv v podrozvaze,
  • novely vyhlášky č. 270/2010 Sb. - zjednodušený inventurní soupis, a vyhlášky č. 383/2009 Sb.,
  • zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování veřejných financí - dotčené subjekty, předávané výkazy, termíny předání, prováděcí vyhláška 272/2017 účinná od 1.1. 2018,

  • daně z příjmů - např. nová úprava daně vybírané srážkou u příjmů podle § 6, rozšíření osvobozených příjmů podle § 6, obec a DSO jako mateřská společnost, výpočet majetkového prospěchu zaměstnance při poskytnutí bezúročných zápůjček, rozšíření osvobozených bezúplatných příjmů, změna v uplatňování snížení základu daně podle § 20 odst. 7 u veřejně prospěšných poplatníků, změna ve vstupní ceně hmotného majetku, odpisy nehmotného majetku, atd.
  • diskuse.

 

 

 

 

V případě současné účasti na semináři dne 26. ledna 2018 "Nestátní neziskové organizace", bude na tento seminář poskytnuta sleva 500,- Kč.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek