Archiv seminářů Komory

GDPR srozumitelně a prakticky

Termín: 2. 3. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00 hod.
Místo konání: Praha
Sídlo KCÚ
Cena: 1990 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Hybernská 1009/24, Praha 1.

Lektoři

Mgr. Stanislav Klika - senior manažer BDO Audit s.r.o., zaměřuje se na problematiku ochrany osobních údajů, kybernetickou bezpečnost, vnitřní kontroly, řízení rizik.

Program

Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Genreal Data Protection Regulation - GDPR), které zásadním způsobem mění evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. 
Nařízení nabude účinnosti v květnu 2018 a v ČR nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů.
Účastníci kurzu se seznámí s principy nové právní úpravy, s významnými změnami a důležitými povinnostmi. Získají představu o nezbytných krocích, které budou muset podniknout, aby zpracování osobních údajů v jejich organizacích bylo v souladu s GDPR.

Z obsahu:

 • co jsou osobní údaje,
 • základní pojmy aneb mluvme společnou řečí,
 • zpracování osobních údajů,
 • kdy mohu osobní údaje zpracovávat,
 • řiďte se základními principy - budete mít z půlky vyhráno,
 • na co subjekty údajů mají právo,
 • důležité povinnosti správce a zpracovatele,
 • bezpečnost osobních údajů,
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů,
 • jak zajistit splnění povinností podle GDPR a vyhnout se sankcím,
 • diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek