Archiv seminářů Komory

Mzdová a personální problematika 2018

Termín: 16.1.2018
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord
Cena: 1198 Kč (1440 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz

Lektoři

Zdeněk Křížek - specialista na mzdovou a personální problematiku.

Program

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE V ROCE 2017 A 2018 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ • další dílčí změny v ZP od 1. 11. 2017 v souvislosti se změnami pracovnělékařských službeb – zásadní změny.

SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚN V ROCE 2018
Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného , výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018, určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • celá řada ukázek výpočtů srážek.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • změny v okruhu pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategoriií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2018
Maximální vyměřovací základ – zrušení • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 • výše sazeb pojistného v roce 2018. Sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného • dobro-volná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

NÁHRADY MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI V ROCE 2018
Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2018 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 -ZMĚNY OD 1.2.2018 
Komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská dovolená“ • rozhodné období v roce 2018 . Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení. Další schválená dávka - dlouhodobé ošetřovné pravděpodobně 1.7.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - ZÁSADNÍ ZMĚNY V ROCE 2018
Podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 - porovnání.

DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE  - ZÁSADNÍ ZMĚNY V ROCE 2018
Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018 , další změny v daňové oblasti , příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor …..,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn.

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI - ZMĚNY V ROCE 2017 A 2018 
Nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání, připravované změny v zákoně o zaměstnanosti. Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání, další změny.

DALŠÍ INFORMACE PRO ROK 2018
Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2018. Aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.

DISKUZE

 

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 9.06 870 nebo (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz

 

Skočit na začátek