Archiv seminářů Komory

IFRS 15 - revoluce ve vykazování výnosů

Termín: 2. 3. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 12:30 hod.
Místo konání: Praha
Anglická 140/20
Cena: 1980 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3 hodin

Spojení

Prostory LTA Tax s.r.o., Anglická 140/20. Praha 2.

Lektoři

Ing. Alice Šrámková - účetní expertka, daňová poradkyně.

Program

Standard uplatňovaný už od 1. 1. 2018 dopadá na výnosy z veškerých smluv na dodání zboží nebo služeb zákazníkům a určuje i model pro účtování a oceňování zisků a ztrát z prodeje některých nefinančních aktiv (pozemků, budov a zařízení). Posuzování podmínek jednotlivých zákaznických smluv bude klást na účetní velmi vysoké nároky. Podrobné vysvětlení nového načasování i způsobu vykázání výnosů Vám pomůže uvědomit si řadu praktických úskalí i použití ve vaší společnosti.

Principy definované standardem se uplatní na základě pětistupňového modelu:

  • prvním krokem je samotná identifikace smlouvy (právně vymahatelného ujednání, které má obchodní podstatu)
  • v druhém kroku je potřeba určit, jaké povinnosti z každé smlouvy vyplývají (například oddělit závazek z prodeje zboží a následný servis, který zákazník dostává “v ceně”)
  • třetím krokem je určení “transakční ceny” (nesmí nás vyděsit pojmy jako vážená očekávaná protihodnota, časová hodnota peněz, reálná hodnota nepeněžního protiplnění nebo kreditní riziko, které bude potřeba podle okolností brát v úvahu)
  • za čtvrté bude potřeba rozdělit transakční cenu mezi jednotlivé povinnosti definované v kroku dva
  • za páté pak určíme, ve kterém období je potřeba vykázat výnosy.

Mezi odbornou veřejností se silně prosazuje trend uplatňovat „logiku“ standardu i pro zachycení výnosů v českém účetnictví. Seminář proto může být zajímavý i pro kolegy ze společností, které IFRS nepoužívají. Okamžik, kdy je vlastně potřeba v účetnictví rozpoznat výnos, má zároveň přímé dopady i do daňových povinností.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného je drobné občerstvení. Ve spolupráci s Akademií daní a účetnictví.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek