Aktuální nabídka seminářů Komory

ZRUŠENO: Konsolidace a sestavení konsolidované účetní závěrky – české účetní předpisy/ IFRS (otevřený dot. seminář)

Termín: 12. - 13. 4. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Křivánková Martina

Program

Na tomto semináři se seznámíte s postupy při zachycení pořízení většinového / kontrolního podílu v jiné účetní jednotce a následném sestavování konsolidované účetní závěrky skupiny zahrnující mateřský a dceřiný podnik.  Podíváme se podrobněji na související pravidla českých účetních předpisů pro podnikatelské subjekty a principy Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS pomocí několika modelových praktických příkladů.  Pro úspěšné absolvování tohoto semináře je doporučena alespoň základní znalost obou účetních systémů.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek