Aktuální nabídka seminářů Komory

On-line: Vedení hodnotících rozhovorů, poskytování a přijímaní zpětné vazby (otevřený dot. seminář)

Termín: 4. - 5. 5. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Urbanová Ilona

Program

·         Hodnocení pracovního výkonu jako součást systému řízení pracovního výkonu

·         Poskytování zpětné vazby zaměstnancům, technika komunikace

·         Personální způsobilosti manažerů a jejich naplňování

·         Parametry hodnocení, práce s cíli, ukazateli

·         Význam kontroly v procesu řízení pracovního výkonu

·         Hodnotící rozhovor – příprava, průběh a vyhodnocení

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek