Aktuální nabídka seminářů Komory

Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace vč. nájemních vztahů a aktuality z praxe (on-line seminář)

Termín: 23.6.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 2151 Kč (2390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

On-line vysílání

Lektoři

Mgr. Jiří Lehečka (advokát)

Program

Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních postupů při řízení u katastrálních úřadů.

Dále budete na semináři stručně seznámeni se zákonem o realitním zprostředování a jeho dopady na prodej a koupi nemovitých věcí.

Bude vám poskytnut praktický návod:

- jak postupovat při prodeji (minimalizace rizik z pohledu prodávajícího i kupujícího, řešení výskytu faktických vad a odpovědnost za ně) a pronájmu nemovitosti (rozdílné požadavky u bytu a prostor určených k podnikání, fixace nejdůležitějších parametrů z pohledu pronajímatele i nájemce –kontraktační doporučení);

- jak uzavřít kvalitní kupní, nájemní, pachtovní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva,

- a na co se zaměřit ve smluvní dokumentaci.

Budete seznámeni s výhodami instutu práva stavby a jeho využitím v praxi. Získáte návod jak se vyhnout nejčastějším chybám a jak zajistit předvídatelný vývoj těchto smluvních vztahů k nemovitostem. Budete upozorněni na to, jaké jsou možnosti při darování a dědění nejen nemovitostí.

Výklad bude věnován také zkušenostem při vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem. Zjistíte jak zablokovat dispozici s nemovitostí na základě předběžného opatření.

Budete seznámeni s praktickými příklady a budou vám poskytnuta doporučení z praxe u rozdělení budov na jednotky (prohlášení vlastníka).

Zjistíte, na co si dát pozor při svolávání a rozhodování shromáždění společenství vlastníků (dříve SVJ) a jak postupovat při svolávání a rozhodování v rozporu se zákonem.

• specifikace nemovitostí a využití práva stavby v praxi,

• věcná práva, ochrana dobré víry,

• vlastnictví a spoluvlastnictví – ochrana, omezení, nabytí (rozhrady, nezbytná cesta, stavba jako přírůstek), nabytí od neoprávněného,

• smlouva zprostředkovatelská a rezervační smlouva, zprostředkování dle zákona o realitním zprostředkování (realitní zprostředkovatel a jeho odborná způsobilost, smlouva o realitním zprostředkování X realitní smlouva, úschova peněžních prostředků realitním zprostředkovatelem,

pojištění realitního zprostředkovatele a povinnosti realitního zprostředkovatele vůči klientovi),

• smlouvy o manželském majetkovém režimu,

• převod vlastnického práva k nemovitostem a jejich vybavení,

• jak uzavřít kupní smlouvu a na co se zaměřit, předkupní právo,

• jak řešit výskyt vad na nemovitosti,

• omezení nakládání s nemovitostí na základě předběžného opatření,

• jak uzavřít nájemní a pachtovní smlouvu (byt X prostor k podnikání, kontraktační doporučení ke klíčovým ustanovením),

• nájemní smlouva k bytu,

• základní zásady,

• práva k cizím věcem (právo stavby, zástavní právo, služebnosti, reálná břemena),

• způsoby přenechání věci k užití jinému,

• držba a vydržení,

• zřízení zástavního práva, způsob a pořadí výkonu,

• bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků a jejich stanovy, svolávání a rozhodování shromáždění + postup v případě vadného svolání a rozhodování,

• dědictví,

• katastr nemovitostí – aktuální poznatky z praxe,

• energetické průkazy.

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

POZNÁMKA:

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. 

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

Skočit na začátek