Aktuální nabídka seminářů Komory

Co musí účetní vědět o DPH

Termín: 20. 9. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2627 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc.

Program

• daňové doklady – druhy a jejich náležitosti,
• uplatňování daňových dokladů z časového hlediska,
• DPH a zálohy – vystavování dokladů a jejich účtování,
• DPH a cizí měna – přepočet cizí měny ve vazbě na účetní předpisy,
• nárok na odpočet daně,
• DPH při dodávkách zboží a služeb v tuzemsku,
• DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci EU,
• DPH při dovozu a vývozu mimo EU,
• ručení za nezaplacenou daň,
• daňové přiznání, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek