Aktuální nabídka seminářů Komory

Obvyklá cena a reálná hodnota v účetnictví a daních aneb jak porozumět ocenění znalcem

Termín: 3. 4. 2017
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 1463/5
Cena: 1690 Kč (2290 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

Ing. Petr Píša, CAE - odborný konzultant v oceňování a účetnictví, účetní expert, controller.

Program

  • zákonné povinnosti ocenění reálnou hodnotou v účetnictví,
  • zákonné povinnosti ocenění obvyklou cenou (daně, insolvence, dražby,...),
  • zákonné povinnosti ocenění znalcem - nepeněžité vklady, insolvenční řízení, přeměny obchodních společností, zajištění úvěru, dražby,
  • pojmosloví - reálná hodnota, tržní hodnota, obvyklá cena, administrativní (vyhlášková) cena, způsoby ocenění, metody ocenění, oceňovací rozdíl a goodwill,
  • znalecký posudek na ocenění - náležitosti, obsah, informace využitelné pro účetnictví,
  • znalec vs. účetní a objednatel znaleckého posudku,
  • využití a vykázání ocenění v účetních výkazech,
  • návaznosti ocenění reálnou hodnotou na IFRS (nejen investiční fondy),
  • chystané změny v oceňování aneb jaký bude nový zákon o oceňování,
  • diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd).

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 739 245 846, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek