Aktuální nabídka seminářů Komory

Souběžně se také koná:

Rozpočet EU

9:00 - 11:30 hod.
Praha
Café Louvre
[více informací]

Osobnostní rozvoj

Termín: 8. - 15. 9. 2018
Termín — bližší informace odjezd 7. 9.
Místo konání: Pomena
Hotel Odisej
Cena: 15490 Kč (16990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 24 hodin

Spojení

Hotel Odisej, Pomena (ostrov Mljet), Chorvatsko.

Lektoři

PhDr. Miloslav Hrubý - poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog.

Program

Jednotlivé bloky:

SEBEPOZNÁNÍ

Harmonie mezi osobností a způsobem komunikace s lidmi ve vašem okolí (KDO JSEM JÁ). Pouze tehdy, když znáte své osobní silné stránky, slabiny a limity, budete moci vědomě zvolit správné komunikační metody a techniky s vaším okolím. Techniky, jak realizovat vnitřní změnu, jak vyvolávat pozitivní pocity a utlumovat negativní. Rozvíjení svého talentu. NLP a seberozvoj.

POZNÁNÍ JINÝCH LIDÍ

Charakteristické osobnostní rysy klientů a spolupracovníků (KDO JSOU MOJI KLIENTI A SPOLUPRACOVNÍCI). Osvojení si dovednosti poznat osobnosti svých klientů a spolupracovníků. "Automatickým" výsledkem sebepoznání a poznání (porozumění) druhých, je zvýšení vašich prezentačních kompetencí. Umění, jak se prosadit.

MOTIVACE

Motivace jako klíčový faktor úspěchu. Jak dosáhnout vyšší úrovně motivace? Rovnováha mezi výkonovým, vztahovým i odborným potenciálem osobnosti vede k vašemu bezpečí. Vnitřní a vnější motivace. Energizace k realizaci cílů. Jak vést vyrovnaný zdravý život?

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Týmová spolupráce a komunikace. Jak využít potenciál týmu, jak jej efektivně doplnit a vhodně využívat potenciál jednotlivých členů týmu v měnících se podmínkách okolního prostředí? Jak vytvořit tým, aby mezi sebou všichni spolupracovali a dokázali si rozumět? Praktická realizace týmové spolupráce.

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ K HARMONIZACI OSOBNOSTI

Program lze upřesnit na místě podle konkrétních požadavků.

Akce je obsazena !

Vložné zahrnuje: přednášky, podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem (moře), polopenzi, pobytovou taxu (při sedmidenním turnusu). 
Možnost prodlouženého pobytu při letecké dopravě sobota - neděle.

Doprava:
  • bus: cena cca 2 790,- Kč, odjezd dne 7. září odpoledne, příjezd dne 16. září. Místa a časy odjezdu budou upřesněny,
  • letecky: cena cca 6 200,- Kč, odlet z Prahy dne 8. září (všichni) ve 12:15 hod., přílet dne 15. září nebo 16. září odpoledne v 16:30 hod. - další bude upřesněno (při pozdějším přihlášení může být cena letenky vyšší),
  • individuální,
  • transfery - cena bude upřesněna.
Možnost zajištění cestovního pojištění.
 
Storno: bezplatné  do  30  dnů  před  odjezdem (s výjimkou letenky - viz dále), ve  výši  50 %  od 29 do 10 dnů, ve výši 75 % od 9 dnů do 4 dnů, ve výši 100 % od 3 dnů. U letenek storno ve výši 10 % do šesti týdnů před odletem, ve výši 50 % do tří týdnů před odletem, ve výši 100 % později.
 
Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na  info@komora-ucetnich.cz. Pořádáno ve spolupráci se 101 CK ZEMEK, s.r.o.
Skočit na začátek