Aktuální nabídka seminářů Komory

Pracovní právo v praktických příkladech

Termín: 16.10.2018
Termín — bližší informace 9.00 – 14.00h
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord
Cena: 1200 Kč (1500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz

Lektoři

Mgr. Martin Kornel Ph.D., advokát, odborník na oblast pracovního práva a GDPR, lektor oblíbený pro svůj přehledný a dobře srozumitelný výklad

Program

Školení je určeno personalistům a jiným pracovníkům odpovědným za zaměstnávání. Na praktických příkladech budou připomenuty teoretické zásady a především probrány praktické problémy související s níže uvedenými oblastmi.

 • úvod
  • aktuální informace z vývoje legislativy - informace o případných připravovaných změnách
  • první zkušenosti z praxe související s účinnosti GDPR
 • pracovní smlouva, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti (co v ní neupravovat, co ano a jak)
 • pravidla odměňování (jak minimalizovat riziko diskriminace a nerovného zacházení, jak nastavit správně pravidla)
 • ukončování pracovního poměru dohodou, výpovědí a okamžitým zrušením pracovního poměru (jak, kdy a co je vhodné z pohledu zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru provést)
 • pracovní doba a dovolená
 • odpovědnost zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za škodu
 • odpovědi na dotazy posluchačů

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 popř. zašlete svůj dotaz info@economis.cz nebo 
info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek