Aktuální nabídka seminářů Komory

Daňový a účetní pohled na smlouvy a smluvní vztahy

Termín: 21. 10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 -13:00 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol. s r.o., Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1
Cena: 1600 Kč (2100 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3,5 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, učebny spol. KOČKA s r.o. (zadní budova ve dvoře, 1. patro).

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce, zkušený lektor a autor řady odborných publikací.

Program

Ucelený rozbor smluv v podnikatelském prostředí z pohledu toho, co je třeba ohlídat z daňového
a účetního pohledu.
Výběr z obsahu:
- obecné zásady pro správnou a bezproblémovou aplikaci daňových zákonů na základě smluv
(cenová ujednání z pohledu ceny obvyklé u spojených osob); dále rozbor podle jednotlivých typů
smluvních vztahů
- nájemní a podobné smlouvy (rozbor z pohledu nájemce i pronajímatele, otázka aplikace DPH,
daňové souvislosti u smluv na finanční leasing, pro pacht obchodního závodu a další)
- kupní a jim podobné smlouvy (okamžik přechodu vlastnictví z pohledu možnosti odpisovat
majetek, uskutečnění zdanitelného plnění, přechod vlastnictví z pohledu majetkových daní a daně
silniční apod.)
- smlouvy o dílo (dílčí plnění x opakovaná plnění z pohledu DPH, výstavby apod.)
- smlouvy příkazního typu, zprostředkovatelské smlouvy (pohled obou smluvní stran ve vazbě
na ZDP a DPH)
- problematika úvěrů a zápůjček (pohled věřitele a dlužníka, otázky ZDP a DPH apod.)
- možnosti zdanění u smluv ve speciálních případech (licenční a autorské smlouvy, problematika
komisionářské smlouvy apod.)
- posuzování smluv z hlediska závislé činnosti a další.

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek