Aktuální nabídka seminářů Komory

Souběžně se také koná:

XXIII. Sněm KCÚ - pokračování

od 14:30
Praha
Ostrovní 222/8, 110 00 Praha 1 (Rezidence Ostrovní - Kamenný sál)
[více informací]

Odborná konference "Účetní na trhu práce: co a jak zlepšit ve své praxi?"

Termín: 13. 11. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Ostrovní 222/8, 110 00 Praha 1 (Rezidence Ostrovní - Kamenný sál)
Cena: 1210 Kč (2420 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Program

KAPACITA NAPLNĚNA - hlásit se můžete již jen jako náhradník (v případě uvolnění místa Vás informujeme).

 Stáhněte si e-leták zde.

Účetní profese v ČR aneb Není účetní jako účetní

Ing. Libor Vašek, Ph.D., Komora certifikovaných účetních, předseda 

Účetní je svým pojetím velmi široký pojem, který v sobě skrývá obrovský rozsah agendy. Pojďme jej společně rozplést, rozlišit interního a externího účetního, přiblížit současné požadavky na výkon účetní profese, provázat je s existujícími profesními kvalifikacemi, dotknout se profesí s přesahem do účetnictví a vydefinovat profil moderního účetního.

O řečníkovi:

Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu. Je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifikovaných účetních a od roku 2013 jejím předsedou. Působil jako zkušební komisař pro zkoušku finančního účetnictví a výkaznictví v systému certifikace účetní profese, nyní je jejím recenzentem, stejně tak u zkoušky z IFRS. Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Dále je členem kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem a členem Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR. 

 

Platová studie 2019: Jak jsou odměňováni lidé na finančních pozicích
Mgr. Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení, členka řídícího výboru

Média nás často informují o průměrné mzdě v ČR, konkrétním kraji či městě. My v CAFINu máme rádi čísla a také nás zajímá, jaký je aktuální stav finančního ohodnocení lidí na finančních pozicích. Pojďte se s námi podívat, jak jsou na tom platově lidé z 9 konkrétních pozic, z 16 zastoupených odvětví, a to napříč všemi kraji. Už počtvrté jsme zkoumali nejen absolutní částky, ale i průměr, medián a také variabilní složku mezd. Zvláštní pozornost věnujeme jednotlivým benefitům.

O řečníkovi:

Olga vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1997 sbírá zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých. Ve společnosti Capital Consulting měla na starosti vzdělávací aktivity pro zaměstnance investičních společností a fondů. Barvy Controller Institutu hájí již 20 let. Prošla si vším - od přípravy a projektového vedení vzdělávacích aktivit - až na současnou pozici jednatelky, kterou vykonává od roku 2003. V roce 2010 stála při zrodu České asociace pro finanční řízení, kde je členkou Řídícího výboru a zaměřuje se zejména na podporu a rozvoj kariérních cest v rámci finančních oddělení podniků.

 

 

Kdo se nezlepšuje, přestává být dobrým 
Ing. Lenka Nováková, MBA, Ph.D., 
Microsoft s.r.o., Small, Medium & Corporate Leader

Celoživotní vzdělání je základem úspěchu moderní informační doby, v oblasti daní a účetnictví toto platí trojnásob. Rozvíjí se obchodní modely, vyvíjí se nové mezinárodní uspořádání jednotlivých států a mění se legislativa. Získáváním nových dovedností a vědomostí si rozšiřujeme obzory a znalosti. Díky kontinuálnímu vzdělávání se můžeme stát odborníkem ve své profesi, můžeme získat lepší zaměstnání či nám vzdělání může dávat pocit uspokojení. Ukážu vám svoje vzdělávací strategie a doporučení, jaké vzdělávací příležitosti (ne)využívat.

O řečníkovi:

Lenka Nováková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) a po ukončení studia strávila dva roky na University of Northern Virginia, kde získala titul MBA v oboru finanční management. Po návratu do České republiky pokračovala v postgraduálním studiu opět na VŠE. Aktivně se věnuje účetnictví a daňovému poradenství již více než 10 let. V současné době pracuje ve společnosti Microsoft.

 

Praktické zkušenosti s hledáním kandidátů do outsourcingu
Olga Přikrylová, Mazars, HR manažerka

Zajímá Vás, jaká je aktuální situace na trhu práce z pohledu poradenských společností? Potkávají se současná očekávání kandidátů s požadavky budoucích zaměstnavatelů? Co kandidátům může přinést práce v prostředí outsourcingu? Je práce v outsourcingu pro každého? To vše společně probereme v příspěvku Olgy Přikrylové.

O řečníkovi:

V prostředí poradenských společností působí již 10 let, z toho 8 let v oblasti HR. Kdyby si měla vybrat dvě oblasti, které ji nejvíc baví, je to svět čísel – analytika a celkově nábor. Během výběrových řízení se zaměřuje na lidský přístup, není fanouškem „klasických“ otázek – kolik má pes chlupů –, ale jejím cílem je vždy poznat přirozenou osobnost každého kandidáta.

 

Praktické zkušenosti s hledáním správného člena účetního týmu
Ing. Jaromír Hrazdira, FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., vedoucí účetního a daňového oddělení

Pro dosažení optimálního výsledku potřebuje každá firma, aby její oddělení a zaměstnanci v rámci oddělení byly vysoce efektivní a produktivní. Pro naši firmu do znamená mít schopnost sdílet informace, komunikovat o problémech, vycházet si vstříc, umět si navzájem pomoci, upozornit na rizika z různých úhlů pohledu, umět si naslouchat … – tedy nic jiného, než kdekoli jinde. Jedním z úkolu manažera je takové kolegy do týmu získat, případně získat takové zaměstnance, kteří se budou chtít na danou úroveň posunout. Zkoušeli jsme různé cesty, některé se ukázaly jako slepé, jiné, o kterých jsme to ani dopředu nepředpokládali, jako velmi efektivní.

O řečníkovi:

Jaromír Hrazdira je absolventem Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, člen Komory daňových poradců ČR od roku 2001, člen Komory certifikovaných účetních ČR od roku 2004. Pracovní zkušenosti v oboru daní a účetnictví čerpá z obchodních společností Emco, s.r.o., Tesco Stores ČR, a.s. a FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., kde aktuálně působí v pozici vedoucího účetního a daňového oddělení. V rámci této pozice se zabývá i sledováním ekonomických výsledků dealerské sítě a jejich analýzou.

 

Sedmero pohádek o cenotvorbě v účetnictví
Mgr. Magdalena Čevelová, MBA, marketingová čarodějnice

Cenotvorba je spojená s neuvěřitelným množstvím mýtů a pohádek. Vyprávíme je sami sobě, když se bojíme zdražit, nastavit si férovou cenu nebo si ji ustát tváří v tvář klientovi. A na rozdíl od klasických pohádek většinou ani nemají dobrý konec. 7 takových mýtů si společně rozebereme.

O řečníkovi:

Magdalena Čevelová je marketingová čarodějnice, poradkyně a lektorka. Vystudovala psychologii na FFUK a marketing na VŠEM v Praze. Pomáhá lidem na volné noze a majitelům malých firem budovat úspěšné autentické podnikání, ve kterém mohou být sami sebou. Používá k tomu dva nástroje – psychologii a marketing. Nabízí osobní konzultace, e-knihy kurzy a mastermindingová setkání, o podnikání a marketingu od roku 2008 píše blog.

 

Nejčastější chyby v osobním marketingu
Ing. Lucie Václavková, Ph.D., kariérová poradkyně a lektorka

Dobrá práce je základ, ale nestačí. Jakých chyb se nejčastěji dopouštíme při hledání práce či získávání klientů na volné noze? Na praktických příkladech si ukážeme, co vás zbytečně brzdí a co jak nastartovat váš osobní marketing, aby vám přinesl zajímavé profesní příležitosti.

O řečníkovi:

Lucie Václavková je kariérová poradkyně, její konzultace a kurzy jsou zaměřené především na hledání zaměstnání či jeho změnu, rozjezd podnikání na volné noze, vzdělávání, osobní marketing a využití sociálních sítí pro kariéru. Vystudovala VŠE v Praze, kde několik let také přednášela, spolupracovala s neziskovkami, dnes je na volné noze.

 

 

 

Jak požádat o vyšší mzdu
Mgr. Renata Šutovská, RS Recruitment Consulting, s.r.o., Executive Director

Nejnapínavější částí přijímacího pohovoru je vyjednávání o platu. Situace na pracovním trhu nahrává zaměstnancům a uchazečům o práci. Řada firem kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti trpí nedostatkem pracovníků a je tak ochotná za ně vydat i více peněz. Je tedy ideální doba říci si o vyšší mzdu.

O řečníkovi:

Ve své celosvětové praxi se zaměřuje na vyhledávání seniorních manažerů s užším zaměřením na Evropu a trhy CEE. Aktivně se účastní projektů zaměřených na talent management ve fi rmách, které řeší problematiku zaměstnávání a identifi kaci potenciálu manažerů. Společně s klienty také navrhuje a vytváří požadovaný profi l kandidáta a následně se podílí na jeho vyhledání.

 

Naše cesta k úspěchu
Ing. Zdenka Bekrová, CESORG spol. s r.o., jednatelka

Ing. Kamila Záleská, CESORG spol. s r.o., vedoucí sekce neziskových organizací

Účetní firma CESORG, spol. s r.o.  je na trhu 29 let, v roce 2018 obdržela 1. místo v ocenění Účetní firma roku. Jednatelka společnosti Ing. Bekrová uvede klíčové faktory úspěchu firmy s více jak 40 zaměstnanci, jaké výzvy je na cestě k úspěchu provázely a jak se s nimi vypořádali. Ve druhé části se Ing. Záleská podělí o know-how, jakým způsobem firma CESORG jedná s klienty a jak stanovuje cenu zakázky.

O řečnicích:

Zdenka Bekrová vystudovala fakultu národohospodářského plánování na VŠE, v roce 2004 vystudovala Evropského manažera. Je členkou KCÚ téměř od jejího založení. Svůj život prožila v účtárnách. Vždy tíhla k racionalizaci práce a automatizaci. V roce 1990 založili s kolegou firmu v Hradci Králové na zavádění organizačních systémů pro podniky. Vždy věděli, co je potřeba k vedení firmy a rozuměli účetnictví a hlavně potřebám svých klientů. V současné době zaměstnávají 40 zaměstnanců se zaměřením na podnikatele, neziskové organizace, zpracování mezd a personalistiky, správu a evidencu bytového privatizovaného fondu (servis pro více než 10.582 bytů na Královéhradecku). Od roku 2000 každoročně obhajují ISO. V roce 2012 založili organizační složku na Slovensku pro české firmy působící na SK.

Kamila Záleská vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci. Během studií se aktivně zapojovala do projektových prací fakulty se zaměřením na monitoring skladby klientů v Euroregionu Nisa. Po ukončení studia se zaměřovala na řešení nestandartních situací klientů s cílem vytvoření preventivních opatření v procesech  společností, tzv. zefektivňování procesů. Dané zkušenosti ji napomohly k nabytí znalosti procesů jak v bankovním segmentu, tak v mezinárodní společnosti se zaměřením na služby spojené s automobilovým průmyslem, ve kterých působila řadu let. Aktivně se věnuje účetnictví a ekonomickému poradenství již více než 10 let. Ve společnosti Cesorg spol. s r.o. působí od roku 2012.Panelová diskuze
Špičkový účetní - nabídka a poptávka na pracovním trhu

Ing. Zdenka Bekrová, Tomáš Bergl, Ing. Jaromír Hrazdira, Ing. Marcela Lonková, Ing. Libor Vašek, Ph.D.

 

Tomáš Bergl, Schulmeister CZ, s.r.o., ředitel české pobočky nadnárodní firmy Schulmeister Finance Professional Search

O řečníkovi:

Firma Schulmeister v ČR působí 9 let a zprostředkovává práci účetních odborníků - od vedení účetnictví až po zpracování účetních závěrek, konsolidací, bankovnictví, auditu a daňového poradenství a vyhledává specialisty pro oddělení controllingu a vedoucí finančních týmů.

 

Ing. Marcela Lonková, This One s.r.o., Executive Director

O řečníkovi:

MĚNÍM SVĚT ÚČETNICTVÍ. Mým snem bylo založit firmu, která bude pomáhat klientům s každodenní administrativou a bude k sobě přitahovat zajímavé lidi, kteří se mnou budou udávat nové trendy v účetnictví. Má práce začíná tam, kde většina účetních končí – radím klientům, jak s účetními výstupy pracovat, jak efektivně nastavit pracovní proces a šetřit tak jejich peníze. Využíváme ty nejmodernější nástroje při zpracování, jeden z nich je automatické vyčítaní dat z účetních dokladů. Díky tomu eliminujeme chyby z přepisování a šetříme čas, který pak věnujeme klientům.

 

 

Součástí vložného je občerstvení a oběd.  

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek