Aktuální nabídka seminářů Komory

ZRUŠENO: Technické zhodnocení a opravy majetku - účetní a daňové aspekty

Termín: 17. 9. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Kočka, spol. s r.o., Senovážné nám. 5, Praha 1
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

POZOR, změna místa konání: Kočka, spol. s r.o., Senovážné nám 5, 110 00 Praha 1.

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc., účetní a daňový poradce, učitel na VŠE Znojmo

Program

 • Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník
 • Věc, součást věci, příslušenství věci
 • Movité a nemovité věci
 • Obchodní majetek
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
 • Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku
 • Odlišnost vymezení technického zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku
 • Opravy a udržování jako daňový náklad
 • Vliv technického zhodnocení na ocenění majetku, odpisování technického zhodnocení
 • Opravy, technické zhodnocení a DPH (nárok na odpočet daně, úpravy odpočtu daně)
 • Aktuální judikatura
 • Nepeněžní příjmy v souvislosti s opravami a technickým zhodnocením
 • Vymezení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – rozdíly oproti dani z příjmů
 • Účtování nákladů (výdajů) charakteru technického zhodnocení
 • Časté chyby

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek