Disciplinární komise

Disciplinární komise je podle čl. 11 stanov orgánem Komory, který sleduje dodržování profesních norem a rozhoduje o tom, zda došlo k jejich porušení a řeší případné stížnosti. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má tři sněmem volené členy.

Činnost komise upravuje a podrobnosti o disciplinárním řízení a ukládání disciplinárních opatření stanoví disciplinární řád.  

 

Složení komise zvolené sněmem dne 7. října 2014:

předseda

   Ing. Josef Homolka                         

místopředsedkyně

 Ing. Bohuslava Jiránková

členka komise

 Ing. Zdeňka Koníčková

 

Skočit na začátek