Hlášení o plnění KPV

Formulář pro hlášení o plnění KPV můžete vyplnit přímo na našich stránkách (upřednostňujeme) nebo si stáhnout jako dokument ve Wordu a zaslat.

Webový formulář

Níže můžete vyplnit a odeslat hlášení o plnění KPV prostřednictvím formuláře na našich stránkách. Podmínkou je uvedení Vaší e-mailové adresy. V první části seznam akci KCÚ a partnerů - stačí zaškrtnouti, další akce, popř. další informace (lektorská činnost, publikační činnost, výjimka, atd.) jest třeba uvést ve vlastním formuláři.

Dokument Wordu

Tento soubor si stáhněte, pokud chcete formulář odeslat elektronicky nebo poštou. Doporučujeme kliknout na odkaz pravým tlačítkem, zvolit "Uložit jako...", uložit si soubor na disk svého počítače, poté vyplnit a vytisknout.

Formulář zasílejte:

  • e-mailem na adresu: kpv@komora-ucetnich.cz, nebo
  • poštou na adresu: Komora certifikovaných účetních, Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1.

 

Pokud jste členem/členkou Komory certifikovaných účetních a přihlásíte se, předvyplníme pro Vás formulář níže.
Odesilatel

Strukturovaná část

Část Počet hodin
převod podle čl. 6 odst. 3 z roku
podle čl. 7 odst. 1 písm. a) — kurz, datum, pořadatel (skutečná délka, max. 7 hodin/den):
+
podle čl. 7 odst. 1 písm. b) — e-learningový kurz, datum, název, pořadatel (skutečná délka, max. 20 hodin):
+
podle čl. 7 odst. 1 písm. c) — odborná pedagogická činnost (částečný/plný úvazek – 10/30 hodin):
+
podle čl. 7 odst. 1 písm. d) — lektorská činnost (skutečná délka, max. 10 hodin z konkrétního kurzu):
+
podle čl. 7 odst. 1 písm. e) — publikační činnost (jedna hodina za normostranu, text min. tři strany):
+
podle čl. 7 odst. 1 písm. f) — zkouška v systému certifikace (15 hodin, nezapočítává-li se přípravný kurz):
+
výjimka podle čl. 7 odst. 2 — důvod:
převod podle čl. 6 odst. 3 do roku

Nestrukturovaná část

Část Počet hodin
podle čl. 7 odst. 3 písm. a) — studium odborné literatury:
Odesláno
Skočit na začátek