Přihláška na seminář

Pokud jste členem/členkou Komory certifikovaných účetních a přihlásíte se, předvyplníme Vám přihlášku a připravíme Vám hlášení o KPV.
Seminář
Účastník
  • Číslo certifikátu=VS (člen KCÚ)
  • Číslo v systému certifikace=VS (nečlen KCÚ)
  • IČ=VS (ostatní veřejnost)

V případě většího počtu přihlášených přiložte seznam

Platba

Pokyny pro platbu zálohy ve výši vložného

  • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1, č. účtu: 43-1434590217/0100
  • Neopomeňte uvést variabilní symbol (VS).
  • Vyznačte způsob úhrady:
Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahovým zaměřením a organizačními a smluvními podmínkami akce a zároveň beru na vědomí, že případné překážky na mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast, nejsou důvodem pro navrácení vložného (viz stornovací podmínky).

Skočit na začátek