Organizační a smluvní podmínky

Přihlášky k účasti na akci lze zasílat pouze písemnou formou, a to vyplněním na internetových stránkách KCÚ - zde nebo e-mailem na info@komora-ucetnich.cz.

Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním vyjadřujete souhlas s níže uvedenými smluvními podmínkami.

Evidence přihlášek

Přihlášky budou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do naplnění kapacity. Zařazeným zájemcům bude účast potvrzena obratem. V případě, že Vám přihlášku nepotvrdíme do 24 hodin (s výjimkou přihlášek zaslaných v průběhu víkendu), kontaktujte nás.

Doklad o zaplacení a stornovací podmínky

Daňový doklad bude vystaven do patnácti dnů od úhrady vložného.

Stornování přihlášky akceptujeme pouze písemně (na info@komora-ucetnich.cz).

Stornopoplatek ve výši 50 % z ceny vložného bude účtován při odhlášení tři a dva pracovní dny (u vícedenních akcí pět pracovních dnů) před dnem konání akce.

Stornopoplatek ve výši 100 % z ceny vložného bude účtován při odhlášení jeden pracovní den (u vícedenních akcí dva pracovní dny) před dnem konání akce.

Upozornění pro nečleny

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický - sleva vyšší. 

Organizační změny

KCÚ si vyhrazuje právo provést změnu lektora nebo termínu či místa konání vzdělávací akce, popř. její zrušení z organizačních či jiných provozních důvodů.

Případné změny budou neprodleně oznámeny přihlášeným - telefonicky nebo e-mailem.

Ostatní informace

Vložné je uváděno vždy s DPH.

Součástí vložného je také studijní materiál a drobné občerstvení (ne obědy), pokud není uvedeno jinak.

Pojištění

Ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou, a.s. nabízíme možnost pojištění na storno vzdělávací akce. Podrobněji na letáku. Cena pojištění činí 4 % z celkové ceny služeb, min. 200,- Kč. Členové KCÚ mají navíc slevu 20 % z ceny pojistného (pro uplatnění jest třeba vložit kód uvedený na letáku). Pojištění můžete sjednat zde. Další podrobnosti zašleme nebo jsou na internetových stránkách pojišťovny. Současně můžete slevu využít i při uzavření cestovního pojištění.

Skočit na začátek