Etická komise

Etická komise je podle čl. 13 stanov orgánem Komory, který zejména vydává výkladová stanoviska k etickému kodexu a dalším normám vztahujícím se k výkonu profese a k povinnostem certifikovaných účetních a předkládá návrhy na jejich úpravu. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má tři sněmem volené členy.

 

Složení komise potvrzené sněmem dne 1. listopadu 2016:

předseda

   Ing. Jan Molín, Ph.D.                      

místopředseda

 Ing. Václav Mudra

členka komise

 doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání komise dne 3. listopadu 2017

počet stažení 16× , vytvořeno 23. 11. 2017

Zápis z jednání komise dne 15. června 2016

počet stažení 15× , vytvořeno 23. 11. 2017

Zápis z jednání komise dne 15. června 2015

počet stažení 16× , vytvořeno 23. 11. 2017

Zápis z jednání komise dne 1. října 2014

počet stažení 771× , vytvořeno 10. 10. 2014

Skočit na začátek