Etická komise

Etická komise je podle čl. 13 stanov orgánem Komory, který zejména vydává výkladová stanoviska k etickému kodexu a dalším normám vztahujícím se k výkonu profese a k povinnostem certifikovaných účetních a předkládá návrhy na jejich úpravu. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má tři sněmem volené členy.

 

Složení komise potvrzené sněmem dne 1. listopadu 2016:

Zprávy členům komise můžete psát na e-maily ve tvaru: příjmení@komora-ucetnich.cz.

Ing. Jan Molín, Ph.D. Ing. Jan Molín, Ph.D. předseda

Certifikovaný účetní, daňový poradce. Člen Výboru pro otázky výkonu účetní profese SÚ ČR. Odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE. Zkušební komisař KDP ČR. Jednatel společnosti MIVO s.r.o. Autor odborných publikací a článků.

Ing. Václav Mudra Ing. Václav Mudra místopředseda

Bilanční účetní, auditor. Jednatel ve společnosti Ardum & Partners s.r.o.

doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková členka

Bilanční účetní. Autorka odborných publikací a článků, přednášející na několika VŠ ekonomického směru. 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání komise dne 3. listopadu 2017

počet stažení 90× , vytvořeno 23. 11. 2017

Zápis z jednání komise dne 15. června 2016

počet stažení 78× , vytvořeno 23. 11. 2017

Zápis z jednání komise dne 15. června 2015

počet stažení 79× , vytvořeno 23. 11. 2017

Zápis z jednání komise dne 1. října 2014

počet stažení 838× , vytvořeno 10. 10. 2014

Skočit na začátek