Přihláška do Komory - právnická osoba

O členství v KCÚ může požádat právnická osoba, která: 

  1. má činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zapsánu jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, a vykonává ho prostřednictvím člena Komory, čímž se rozumí statutární orgán nabo osoba odpovědná za výkon činnosti,
  2. má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem účetního poradenství.

Podrobněji stanovy (zejména čl. 6). Výše členského příspěvku je odstupňována podle typu účetní jednotky.

Členské údaje
Adresa
Korespondenční adresa

(pokud je jiná, než adresa výše)

Kontakty
Fakturační údaje:
Poznámky
Odesláno

 

Skočit na začátek