Aktuální nabídka seminářů Komory

Vybrané oblasti konsolidace na příkladech

Termín: 23. - 24. 4. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Praha
budova SUDOP
Cena: 4490 Kč (4990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a, Praha 3 (učebna AZ Personalistika, 5. patro). Tram - zastávka Olšanská (přímo proti budově).

Lektoři

Ing. Libor Vašek, Ph.D. - účetní expert, specialista na problematiku IFRS, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, předseda KCÚ.

Program

 • identifikace skupiny a konsolidačního celku - úvahy osvobození od konsolidace pro mateřskou i dceřiné společnosti,
 • akvizice vs. založení dceřiného podniku a jejich odlišný dopad na KÚZ,
 • akvizice jedné společnosti vs. skupiny společností,
 • akvizice vs. restrukturalizace aneb operace pod společným ovládáním a jejich vliv na KÚZ,
 • konsolidační rozdíl - identifikace, přístup k ocenění čistých aktiv nabývané společnosti v reálné hodnotě k datu akvizice a následný vliv na KÚZ, uvědomění si bilanční diskontinuity v důsledku akvizice dceřiného podniku, odložená daň z přecenění, odpisování konsolidačního rozdílu,
 • konsolidační rozdíl u akvizic uskutečněných v minulosti, kdy nebyla povinnost sestavení KÚZ,
 • základní principy metody plné konsolidace - agregace individuálních dat, eliminace vzájemných vztahů,
 • odložená daň z eliminace vnistrokupinových vztahů,
 • konsolidace zahraniční dceřiné společnosti (např. česká mateřská společnost (CZK) konsoliduje slovenskou dceřinou společnost (EUR)) a související měnové přepočty,
 • změny majetkových podílů v dceřiné společnosti,
 • ztráta ovládání v dceřiné společnosti (prodej dceřiné společnosti, snížení podílu v důsledku navýšení kapitálu jiným vlastníkem),
 • sestavení konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu,
 • diskuse.

Dva body v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek