Archiv seminářů Komory

Účetní a daňové aktuality pro neziskové organizace (a mozkový jogging jako bonus)

Termín: 2. - 4. 11. 2017
Termín — bližší informace zahájení dne 2. 11. v 10:30 hod.
Místo konání: Modrava
Klostermannova chata
Cena: 5350 Kč (6550 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

Klostermannova chata, Modrava (Šumava). Spojení zde.

Lektoři

Ing. Simona Pacáková - auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně se specializací na neziskový sektor.
Mgr. et Mgr. Alice Pospíšilová - konzultantka a koučka v oblasti trénování paměti a mozkového joggingu.

Program

Ing. Simona Pacáková (čtyři bloky)

Aktuální témata a problémové oblasti v účetnictví (např. účetní závěrka 2017, přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu, veřejná podpora de minimis, dlouhodobý majetek od pořízení do vyřazení, fondy podle právních předpisů a vytvořené organizací, zdrojové účetnictví, komplikované účetní případy, změny pro rok 2018) a daňové problematice (např. změny v daních z příjmů použitelné pro zdaňovací období 2017, sestavení daňového přiznání, změny v daních z příjmů a dph pro rok 2018.

Veřejná podpora de minimis - základní informace, určení skupiny, atd..

 

Mgr. et Mgr. Alice Pospíšilová (jeden blok)

Trénování paměti a mozkový jogging - jak funguje paměť (základní druhy paměti, kognitivní funkce, test paměti, rezervní mozková kapacita), vhodná cvičení pro posílení paměti (mnemotechniky a jejich využití, metoda LOCI, brain gym, kalendář), péče o paměť i mozek (vhodná výživa, redukce stresu, mentální stimulace), odbourání stresu ze zapomínání.

 

 

Zahájení dne  2. listopadu od 10:30 hod. (prezence od 10:00 hod.), ukončení dne 4. listopadu po obědě.

Tři body v rámci motivačního programu.
 
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování v dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení, parkovné.
Skočit na začátek