Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka 2017 pro obce a příspěvkové organizace

Termín: 10. 1. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání: Tachov
Sídlo společnosti UDAS
Cena: 1500 Kč (1600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

UDAS Financial Service s.r.o., Oldřichovská 1437, Tachov.

Lektoři

Ing. Simona Pacáková - auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně se specializací na neziskový sektor.

Program

  • připomenutí změn v účetních metodách 2017,
  • změny v rozpočtové skladbě 2017,
  • vztah zřizovatele s jeho příspěvkovou organizací,
  • ocenění aktiv k rozvahovému dni,
  • dlouhodobý majetek,
  • inventarizace majetku a závazků,
  • sestavení účetní závěrky za rok 2017,
  • novinky v příloze k účetní závěrce,
  • příklady z praxe,
  • diskuse.

Pořádáno ve spolupráci s UDAS Financial Service s.r.o.

Součástí vložného jsou podkladové materiály, občerstvení, oběd.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 606 617 627 nebo (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek