Přihláška do Komory - aspirant členství

Aspirantem členství v KCÚ se může stát fyzická osoba, která je adeptem Systému certifikace účetních v ČR nebo podobných systémů profesního vzdělávání (i v zahraničí). Na aspiranta členství se vztahují přiměřeně povinnosti členů KCÚ. Podrobné informace v čl. 7 Stanov Komory. Roční administrativní poplatek činí 600 Kč vč. DPH (viz Příspěvkový a poplatkový řád Komory).

 
Vyplněním  přihlášky  udělujete  souhlas  ke  shromažďování,  zpracování  a  uchovávání  uvedených  dat  v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou. V přihlášce žádáme o vyplnění všech částí a současně o vybrání údajů ke zveřejnění na těchto internetových stránkách v uzavřené části přístupné pouze členům KCÚ. Údaje, u kterých zaškrtnete "nezveřejnit" a ostatní údaje (rok narození, další kvalifikace, jazykové znalosti, specializace, činnost samostatně výdělečně činná a fakturační údaje) slouží výhradně pro interní potřebu KCÚ a nejsou nikde zveřejňovány. Své údaje stejně jako charakter zveřejnění resp. nezveřejnění můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.Osobní údaje
Nezveřejňuje se
Rok narození
Adresa
Korespondenční adresa

(pokud je jiná, než adresa výše)

Kontakty
Nezveřejňuje se
Další kvalifikace
Nezveřejňuje se
Jazykové znalosti
Nezveřejňuje se
Specializace
Nezveřejňuje se
OSVČ
Nezveřejňuje se
Fakturační údaje:
Odesláno

 

 

 

 

 

 

Skočit na začátek