Přihláška do Komory - fyzická osoba

Vážená paní, vážený pane,
 
vyplněním  přihlášky  udělujete  souhlas  ke  shromažďování,  zpracování  a  uchovávání  uvedených  dat  v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou. V přihlášce žádáme o vyplnění všech částí a současně o vybrání údajů ke zveřejnění na těchto internetových stránkách. Údaje, u kterých zaškrtnete "nezveřejnit" a ostatní údaje (rok narození, pracovní pozice, fakturační údaje a zaměstnavatel) slouží výhradně pro interní potřebu KCÚ a nejsou nikde zveřejňovány. Své údaje stejně jako charakter zveřejnění resp. nezveřejnění můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

 

Členské údaje
Nezveřejňuje se
Rok narození
Adresa
Korespondenční adresa

(pokud je jiná, než adresa výše)

Kontakty
Další kvalifikace
Jazykové znalosti
Specializace
Nezveřejňuje se
Pracovní pozice
OSVČ
Nezveřejňuje se
Fakturační údaje:
Nezveřejňuje se
Zaměstnavatel

(pokud je jiný než u fakturačních údajů)

Platba

Na účet u FIO banky č. 2202415828/2010 jsem převedl(a) členský příspěvek

Odesláno
Skočit na začátek