Přihláška na seminář

Pokud jste členem/členkou Komory certifikovaných účetních a přihlásíte se, předvyplníme Vám přihlášku a připravíme Vám podklad pro hlášení o KPV. Pro tento účel důsledně vyplňujte správný v.s., tj. platné členské číslo=číslo certfikátu. Při chybném čísle se akce nespárují.
Seminář
Účastník
  • Číslo certifikátu=VS (člen KCÚ)
  • Číslo v systému certifikace=VS (nečlen KCÚ)
  • IČ=VS (ostatní veřejnost)

V případě většího počtu přihlášených přiložte seznam

Platba

Pokyny pro platbu vložného

  • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., U Průhonu 1516/32, 170 04 Praha 7, č. účtu: 43-1434590217/0100
  • Neopomeňte uvést variabilní symbol (VS).
MateriálPracovní materiál na seminář/školení si přejete
Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahovým zaměřením a organizačními a smluvními podmínkami akce a zásadami ochrany a zpracování osobních údajů. Zároveň beru na vědomí, že případné překážky na mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast, nejsou důvodem pro navrácení vložného.

V případě, že Vám přihláška nebude potvrzena do dvou dnů, kontaktujte nás na tel. (+420) 603 153 473 nebo (+420) 739 245 846 nebo e-mailem na info@komora-ucetnich.cz

Skočit na začátek