Dozorčí komise

Dozorčí komise je podle čl. 12 stanov kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení sněmu, kontroluje činnost výboru zejména s důrazem na soulad jednání s obecně právními předpisy a normami Komory, kontroluje hospodaření Komory a účetní závěrku, dohlíží na plnění kontinuálního profesního vzdělávání, předkládá návrhy norem a je odvolacím orgánem ve věci členství a disciplinárního řízení. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má tři sněmem volené členy. Funkční období stávajících členů skončí v roce 2026.

 

Složení komise:

Zprávy členům komise můžete psát na e-maily ve tvaru: příjmení@komora-ucetnich.cz.

Ing. Renáta Šlechtová Ing. Renáta Šlechtová předseda dozorčí komise

Bilanční účetní, daňová poradkyně. Absolventka VŠE v Praze, obor ekonomické informace a kontrola. Nyní spolumajitelka a jednatelka společnosti Pro Accounting s.r.o. Členka rady Středočeské asociace manažerek a podnikatelek, lektorka.

Bc. Jaroslava Šálanská Bc. Jaroslava Šálanská místopředseda dozorčí komise

Certifikovaná účetní, členka dozorčí komise KCÚ. Absolventka PB - Vyšší odborné školy a Střední školy managementu (DiS.) a Vysoké školy podnikání (Bc.). Majitelka společnosti Profi účto - daně s.r.o. Specializace: mzdové účetnictví, sociální a zdravotní pojištění, daně z příjmů, daňová evidence, daň z přidané hodnoty, silniční daň, finanční řízení, controlling, účetnictví podnikatelských subjektů.

Ing. Martina Duchoslavová Ing. Martina Duchoslavová člen dozorčí komise

Daňový poradce, certifikovaná účetní, člen Komory certifikovaných účetních od roku 2006.

Absolventka Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, studijní program Systémové inženýrství a informatika, Obor Informatika. Pracuji ve společnosti CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s. jako Tax advisor / head accountant.

 

 

Skočit na začátek