Disciplinární komise

Disciplinární komise je podle čl. 11 stanov orgánem Komory, který sleduje dodržování profesních norem a rozhoduje o tom, zda došlo k jejich porušení a řeší případné stížnosti. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má tři sněmem volené členy.

Činnost komise upravuje a podrobnosti o disciplinárním řízení a ukládání disciplinárních opatření stanoví disciplinární řád.  

 

Složení komise po volbách na sněmu dne 31. října 2022:

Zprávy členům komise můžete psát na e-maily ve tvaru: příjmení@komora-ucetnich.cz.

Ing. Josef Homolka Ing. Josef Homolka člen

Účetní expert. Absolvent VŠE v Praze, obor vnitřní obchod. Nyní Vice-President Finance ve společnosti VAMED MEDITERRA a.s.

Ing. Bohuslava Jiránková Ing. Bohuslava Jiránková člen

Účetní expertka, IFRS specialistka. Absolventka VŠE v Praze, obor účetnictví a audit. 

 

Skočit na začátek