Informace k projektu

 

Projekt „Vzdělávání jako základ profesionality

 

Registrační čísloprojektu:           CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010905

Doba realizace projektu:            1. 6. 2019 – 31. 5. 2022

Celková výše projektu:              22 633 760,00 Kč

Příjemcem je Komora certifikovaných účetních, z.s.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků.

Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích) – datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena – lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-22)

Cílem projektu je nabytí nebo vylepšení znalostí a dovedností zaměstnanců členských podniků Komory za účelem získání odpovídající kvalifikace a profesních kompetencí nezbytných pro profesionální výkon.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech: 

Aktivita

Rozsah (osoba/hodina)

Obecné IT

  9 520

Měkké a manažerské dovednosti

17 600

Jazykové vzdělávání

  6 256

Účetní, ekonomické a právní kurzy

17 600

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Aktuální informace k realizaci projektu ZDE.

 

 

Přehled kurzů dotovaného vzdělávání

Máte-li zájem o vzdělávání svých zaměstnanců, v dále uvedeném přehledu naleznete semináře spadající pod dotované vzdělávání. Seznam kurzů není konečný, průběžně budou přidávány další akce.

Přehled dotovaných akcí naleznete ZDE.

Skočit na začátek