Hlášení o plnění KPV

Formulář pro hlášení o plnění KPV můžete vyplnit přímo na našich stránkách (upřednostňujeme) nebo si stáhnout jako dokument ve Wordu a zaslat.

Internetový formulář

Níže můžete vyplnit a odeslat hlášení o plnění KPV prostřednictvím formuláře na našich stránkách. Podmínkou je uvedení Vaší e-mailové adresy. V první části seznam akci KCÚ a partnerů - stačí zaškrtnouti, další akce, popř. další informace (lektorská činnost, publikační činnost, výjimka, atd.) jest třeba uvést ve vlastním formuláři.

Dokument ve formátu Word

Tento soubor si stáhněte, pokud chcete formulář odeslat elektronicky nebo poštou. Doporučujeme kliknout na odkaz pravým tlačítkem, zvolit "Uložit jako...", uložit si soubor na disk svého počítače, poté vyplnit a vytisknout.

Formulář zasílejte:

  • e-mailem na adresu: kpv@komora-ucetnich.cz, nebo
  • poštou na adresu: Komora certifikovaných účetních z.s., Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3.

 

Certifikovaný účetní zapsaný v seznamu certifikovaných účetních má povinnost absolvovat vzdělávání v systému KPV v rozsahu 40 hodin ročně, z toho ve strukturované části (vzdělávací akce, pedagogická, lektorská či publikační činnost) v rozsahu 30 hodin. Nestrukturovanou část představuje zejména studium odborné literatury či odborných internetových portálů.

Pokud jste členem/členkou Komory certifikovaných účetních a přihlásíte se, předvyplníme pro Vás formulář níže.
Odesilatel

Strukturovaná část

Část Počet hodin
převod podle čl. 6 odst. 3 z roku
podle čl. 7 odst. 1 písm. a) — přednáška, seminář, kurz (skutečná délka kurzu):
+
podle čl. 7 odst. 1 písm. b) — e-learningový kurz, on-line seminář, webinář (skutečná délka kurzu):
+
podle čl. 7 odst. 1 písm. c) — odborná pedagogická činnost:
+
podle čl. 7 odst. 1 písm. d) — odborná lektorská činnost (skutečná délka kurzu):
+
podle čl. 7 odst. 1 písm. e) — publikační činnost:
+
podle čl. 7 odst. 1 písm. f) — úspěšně složená zkouška v systému certifikace:
+
výjimka podle čl. 7 odst. 2 — důvod:
převod podle čl. 6 odst. 3 do roku

Nestrukturovaná část

Část Počet hodin
podle čl. 7 odst. 3 písm. a) — studium odborné literatury:
Odesláno
Skočit na začátek