Aktuální nabídka seminářů Komory

Datum Název Místo konání Cena (vč. DPH)
člen KCÚ nečlen
16.9. 2019 DPH v praktických příkladech Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
1500 1790
18. 9. 2019 Elektronická komunikace se správcem daně a ostatními orgány veřejné moci Praha
Senovážné nám. 1463/5, Praha 1
1990 2490
23. 9. 2019 MS excel pro účetní a daňové poradce I. Brno
NICOM, a.s., Brno
2990 3490
27.9.2019 MS excel pro účetní a daňové poradce I. Praha
NICOM, a.s, Praha 8
2990 3490
30. 9. 2019 Výkaznictví podle IFRS Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2590 3090
1. 10. 2019 Analytická činnost FAÚ Praha
Just Home, Praha 3
× 1500
3. 10. 2019 Analytická činnost FAÚ Brno
Hotel Omega
× 1500
9. 10. 2019 MS excel pro účetní a daňové poradce I. Praha
NICOM, a.s, Praha 8
2990 3490
9. 10. 2019 Přeměny a obdobné operace (podnikové kombinace) Praha
Senovážné nám. 1463/5, Praha 1
2790 3290
10. - 11. 10. 2019 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS Praha
Hybernská 1009/24, Praha 2
5180 6180
14. 10. 2019 Pohledávky, závazky, opravné položky, rezervy … v daních a účetnictví Tachov
Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov
1694 1815
16. 10. 2019 Pracovní cesty a cestovní náhrady v příkladech Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
1200 1500
17. 10. 2019 Převodní (transferové) ceny a daňová kontrola u spojených osob Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
1500 1790
17. 10. 2019 DPH vybrané problémy Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2590 3090
21. - 22.10. 2019 Konsolidace dle CZ vs. IFRS Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
4690 5190
21. 10. 2019 Daňový a účetní pohled na smlouvy a smluvní vztahy Praha
Senovážné nám. 1463/5, Praha 1
1600 2100
21. 10. 2019 MS Excel pro účetní – II Brno
NICOM, a.s., Brno
2990 3490
21. 10. 2019 Skladové zásoby komplexně - účetní i daňový pohled Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
1200 1500
23. 10. 2019 Specifika účtování v zemědělství Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
1990 2490
23. 10. 2019 IFRS 16 Leasingy Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2590 3090
25.10. 2019 Kontingenční tabulky v MS Excel Brno
NICOM, a.s., Brno
1190 1690
31.10. - 2.11. 2019 Účetní a daňové aktualizace pro neziskové organizace Telč
Hotel Antoň
4890 5390
31.10. 2019 Dlouhodobý majetek Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
1990 2490
4. 11. 2019 MS excel pro účetní a daňové poradce II. Praha
NICOM, a.s., Praha 8
2990 3490
5. 11. 2019 Leasing v rozsahu IFRS 16 Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2390 2890
6. 11. 2019 Obchodní smlouvy a vymáhání pohledávek Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2790 3290
11. 11. 2019 IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2590 3090
12. 11. 2019 Nájmy nemovitých věcí a jejich možná úskalí Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
1990 2490
12.11. 2019 Novinky v digitálním světě pro účetní a daňové poradce Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
1990 2490
14. 11. 2019 Zrak a počítač Praha
Senovážné nám. 1463/5, Praha 1
1790 2290
20. 11. 2019 Kontingenční tabulky v MS Excel Praha
NICOM, a.s., Praha 8
1190 1690
20. 11. 2019 Účetní závěrka podle českých účetních pravidel – vybrané oblasti 1 Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2590 3090
21. 11. 2019 Účetní závěrka podle českých účetních pravidel – vybrané oblasti 2 Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2590 3090
26. - 27.11. 2019 Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
4690 5190
27. 11. 2019 Účetní závěrka podle českých účetních pravidel – vybrané oblasti 3 Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2590 3090
28. - 30.11. 2019 Internátní školení - více témat Bořetice
Hotel Kraví Hora
× ×
28. 11. 2019 Účetní závěrka podle českých účetních pravidel – vybrané oblasti 4 Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2590 3090
2. 12. 2019 Účetní a daňové novinky roku 2020 Praha
Senovážné nám. 1463/5, Praha 1
1990 2490
10. 12. 2019 Audit účetní závěrky Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
1990 2490
18. 12. 2019 Účetní závěrka Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
1990 2490
17. 2. 2020 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2019 Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
2590 3090
Skočit na začátek