Archiv seminářů Komory

KOMUNIKAČNÍ TYPOLOGIE ANEB JAK SI LÉPE POROZUMĚT (Otevřený dotační seminář)

Termín: 1. 10. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: Průhonice
Průhonice
Cena: 3490 Kč (3485 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Program

Hlavní cíl kurzu: Najít společnou řeč a umět efektivně komunikovat s různými typy klientů.

Dílčí cíle kurzu:

1. Úspěšně řešit konflikty a zvládat problémy v komunikaci

2. Zlepšovat osobní i pracovní vztahy

3. Uvědomit si komunikační potřeby jednotlivých členů týmu i zákazníků

Kompletní pozvánka zde.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 Přihlášku najdete zde.

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek