Archiv seminářů Komory

ANALÝZA KOŘENOVÝCH PŘÍČIN (Otevřený dotační seminář)

Termín: 2. 10. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: Průhonice
Průhonice
Cena: 3490 Kč (3490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Martin Hvězda

Program

Cílem kurzu je porozumět metodám a nástrojům analýzy kořenové příčiny. Naučit se hledat kořenovou příčinu a podstatu problémů a předcházet jejich výskytům.

Dále výběr vhodného nástroje pro eliminaci kořenové příčiny a základní implementace nástrojů k odstranění kořenových příčin ve firmě.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 Přihlášku najdete zde.

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek