Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA (Otevřený dotační seminář)

Termín: 21. 10. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: Průhonice
Průhonice
Cena: 2130 Kč (2130 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

Program

Hlavní cíl kurzu: Seznámit se s problematikou provádění celního řízení, celními režimy                               a uváděním údajů do celních prohlášení.

Dílčí cíle kurzu:

  1. Seznámit se s celními předpisy, se systémem třídění zboží a jeho zařazováním
  2. Osvojit si systém celních preferencí a pravidla problematiky daní při dovozu a vývozu
  3. Naučíte se komplexně zvládnout celní řízení v praxi

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 Přihlášku najdete zde.

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek